kaufland-gazetka-27-11-2013 - page 28

21–27 listopada 2013
R E K L A M A
Reklama w gazecie i dystrybucja ulotek: tel. (71) 37 70 171 lub 499, e-mail:
LEG
28
X
30
WRO, BRE, BED, ZOR, JAS ||| PLO
32
NYS, JEL, PRN, RAC, BOL, JAW, JSL, BUS, NAM, DZI, SOS, CHZ ||| KWI, WRE, PLE, KOS ||| CHN, HAJ, SWK, ZDU, HRU, BIL, OLC, MIN, LUA, LAS, RAM, CHM
36
ZYR
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32
Powered by FlippingBook